The Shop

En les edats més primerenques, treballem mitjançant el mètode comunicatiu. Els infants aprenen la llengua rebent input: escoltant, observant… però de manera activa. Principalment mitjançant jocs, petites creacions artístiques, experiments, etc. Creem situacions motivadores per ells i elles, que els facin venir ganes d’utilitzar la llengua anglesa.

Durant el primer trimestre, a les classes d’infantil, vam estar treballant els colors. Una de les activitats que feiem, per tal de posar en pràctica els coneixements, era la botigueta. Els infants realitzaven alguna manualtat relacionada amb la unitat didàctica i per poder realitzar-la, havien de comprar el material. Primer el presentem i els infants venien a “comprar” demanant-ho en anglès.
Al final del trimestre, els alumnes van realitzar una Christmas Craft (manualitat de nadal) i per iniciativa pròpia em van demanar si podien ser els botiguers. Així que de manera espontània van començar a interactuar entre ells en anglès, imitant el rol de la mestra. Aquest és el resultat: